غیبت ما
×غیبت ما

اگر امام زمان(عج) غیبت کرده است، این غیبت ماست نه غیبت او

اگر امام زمان(عج) غیبت کرده است، این غیبت ماست نه غیبت او...
این ما هستیم که چشمان خود را بسته‌ایم.این ما هستیم که آمادگی نداریم.


شهید دکتر مصطفی چمران