معجزه‌ انقلاب
×معجزه‌ انقلاب

شهید حسن باقری بلاشک یک طراح جنگی است

شهید حسن باقری بلاشک یک طراح جنگی است
چه زمانی؟ در سال ۶۱
کِی وارد جنگ شده است؟ سال ۵۹
این مسیر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی یک حرکت ۲۰ ساله، ۲۵ ساله است؛ این جوان در ظرف ۲ سال این حرکت را کرده است! اینها معجزه‌ انقلاب است.


رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای