زهرا سلام الله علیها
×زهرا سلام الله علیها

ظلمت و تاریکی آسمان‌ها را فرا گرفته بود

ظلمت و تاریکی آسمان‌ها را فرا گرفته بود. فرشتگان گفتند: بار خدایا! این تاریکی را از ما  برطرف کن. و خداوند نوری خلق کرد. پس همه‌جا روشن شد. و آن نور، زهرا بود.
خداوندا! اکنون زمین نیز سرد و تاریک است.