گزیده سخنان

احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی می بینم اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت
او در گودال نشست، در گودال در کنار جاده عماره، این صدایش ضبط است؛ خطاب به شهید احمد کاظمی، که تا زمان شهادتش از این درد به خود می پیچید؛ صدایش این بود : احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی می بینم اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت. در جزیره مجنون جنوبی رفتم به سنگری کوچک، شهید زین الدین بود، شهید باکری بود، شهید کاظمی بود، آن روز برادر مهدی شهید شده بود. (پیکر) حمید جا مانده بود. من هیچ حس نکردم؛ هیچ آثاری را از غم در چهره ی او ندیدم، وقتی می خواستند جنازه برادر او را بیاورند، نگذاشت. گفت اگر دیگران را توانستید بیاورید، جنازه برادر من را هم بیاورید.
تاریخ سخنرانی
مشاهده ویدئو
نسبت به امام ما کسی را نداریم در هیچ بعدی از عالم اسلامی مثل مقام معظم رهبری، اشبه‌تر به امام
نسبت به امام ما کسی را نداریم در هیچ بعدی از عالم اسلامی از علمای اسلامی مثل مقام معظم رهبری، اشبه‌تر به امام. و شبیه تر به امام در سلوک، در مبارزه، در دفاع از انقلاب و اصول نداریم. همه این برون رفت ها و موفقیت ها در دل بحران ها مدیون مقام معظم رهبری است، این امری است که من با بن دندانم با همه وجودم حس کردم؛ روزانه با آن سر و کار دارم.
تاریخ سخنرانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس باید به شخصیت واقعی شهدا نزدیک شوند و با آن‌ها زندگی کنند
نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس باید به شخصیت واقعی شهدا نزدیک شوند و با آن‌ها زندگی کنند. پرداختن به حماسه جبهه‌ها برای خود دانشگاه‌ها نیز مفید است و این تلاش ارزشمند یک تعامل دوطرفه است که در آن دانشگاه به فرهنگ شهادت کمک می‌کنند و شهدا به فضای دانشگاه‌ها معنویت می‌بخشند و باید ادبیات پایداری را جهاد علمی دانست.
تاریخ سخنرانی ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
انقلاب در دوره‌ای اتفاق افتاد که تمام گروه‌های اسلامی و غیراسلامی از چپ و راست، مسلح و غیرمسلح را ساواک منهدم کرد
انقلاب در دوره‌ای اتفاق افتاد که تمام گروه‌های اسلامی و غیراسلامی از چپ و راست، مسلح و غیرمسلح را ساواک منهدم کرد. یعنی در زمانی که امام می‌خواست انقلاب را شروع کند یک گروه باقی مانده سالم و خارج از زندان وجود نداشت. همه علمای موثر را که صاحب خطاب بودند در جامعه دستگیر و تبعید کرد در جایی که سخن آن‌ها شنیده نشود و به جامعه سرایت نکند. چه کسی به پیروزی امید داشت؟
تاریخ سخنرانی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مشاهده ویدئو